Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Øygarden Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til Øygarden legesenter si heimeside. Me ønskjer å gjera kontakten med oss så enkel som mogleg. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling, fornying av sjukemelding og fornying av reseptar via desse sidene. Det er i tillegg mogleg å bestilla ordinære timar via SMS. Sjå korleis under "info og hjelp". Me ønskjer gjerne at du nyttar deg av dette tilbodet, då det til tider er svært stor pågang på telefonsentralen vår. Denne nettsida kan brukast for kontakt om saker som ikkje hastar, og du kan pårekna svar seinast dagen etter du har tatt kontakt. Heimesida skal IKKJE brukast til akutt sjukdom og øyeblikkeleg hjelp.