Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss


Øygarden legesenter har fire fastlegar og 1 – 2 turnuskandidatar:
Kommunelege I og fastlege Hans Georg Flågøy
Fastlege Anna Tresselt
Fastlege Marie Lindeberg
Fastlege Lisbeth Marie Rong Harkestad

Turnustida er på 6 månader.